Slovarji v uporabi pri Slovencih

Slovarji so v današnjem času nepogrešljivi, saj se od nas ubogih Slovenčkov, ki nas je tako malo da bomo poligoti. Ko pa pride kakšen tujec v našo ljubo Slovenijo  pa ne da bi se potrudil govoriti naš jezik, temveč pričakuje, da bomo mi govorili z njim v njegovem materinem jeziku.  Vendar na žalost tako ne gre. Ko gremo Slovenci v tujino  se opremimo s tujimi slovarji  in se trudimo vsaj malo govoriti po njihovem. No izjema je ponavadi kakšna kitajščina, japoščina in cirilica. Večina od nas, Slovencev, pa vsekakor znamo vsaj nekaj osnove angleškega ali nemškega jezika, saj sta te dva tuja jezika obvezna že v devetletki. Zato slovarji v zadnjem času niso več tako uporabljeni kot so bili slovarji v uporabi pred nekaj desetletji. Danes so bolj v uporabi spletni slovarji.

Kaj je angleški slovar

Pripomoček angleški slovar je nekaj, s čimer si lahko v Sloveniji pomagamo pri prevajanju slovenskih besed v angleški jezik in obratno, ga pa uporabljajo tudi tujci in slovenci pri izletih v tujino.  Tako poznamo spletni angleški slovar, pa tudi klasičnega. Ker je angleščina tako zelo razširjen jezik po svetu, lahko takšne slovarje zasledimo v praktično vsaki državi sveta, kar pomeni, da se slovar angleškega jezika pojavlja v zelo različnih kombinacijah jezikov. To hkrati tudi pomeni, da nam takšni pripomoški velikokrat olajša življenje. Ne potrebujemo namreč vsakič prevajalca, ki bi nam prevedel nekaj besed, saj si v takem primeru pomagamo vedno s slovarjem. To pomeni, da je slovar zelo praktičen pripomoček.

Avtor slovarja Rječnik hrvatskega jezika

Tudi v Sloveniji so raziskovali hrvaški jezik, saj slovenski in hrvaški jezik izvirata iz skupnega nekdanjega jezika. S tem mislimo na slovanski jezik. Tudi naši strokovnjaki za slovanski jezik so ugotovili, da je Rječnik hrvatskega jezika na strani http://www.online-rjecnik.com/, ki je izšel v enem zvezku zelo pomemben hrvaški slovaropisni dosežek.

Hrvaški jezik ni bil samo odločilni mejnik, ampak je tudi usmerjevalni priročnik jezikovne kulture. Rječnik hrvatskega jezika je slovar, ki  gre za slovarsko sodobnost hrvaško knjižnega jezika. Rječnik hrvatskega jezika je uredil Vladimir Anić, ki je profesor za hrvaški knjižni jezik na zagrebškem vseučilišču. Gre za zelo priznanega profesorja. Naj še povemo, da beseda rječnik pomeni v slovenščini slovar. Besedo rječnik uporabljamo tudi v slovenščini. Pa veste iz kje izvira beseda rječnik oziroma prevoditelj? Ta beseda izvira iz hrvaškega jezika uporabljala pa se je seveda tudi pri nas. V časih, ko smo živeli še v Jugoslaviji, so se v šolah vsi učili tudi srbo – hrvaškega jezika. Takrat so seveda vsi rječnik tudi uporabljali. Danes pa se lahko uporablja tudi drugačna vrsta rječnika. Zaradi interneta je možnosti veliko več. Sedaj ni potrebno več listanje po zvezku rječnika ampak se lahko zaradi spletnega rječnika prihrani veliko časa, saj lahko prek spleta hitro najdemo besedo, ki jo iščemo in jo želimo prevesti iz slovenskega v hrvaški jezik ali obratno. Lahko pa si tudi iz angleškega, nemškega, francoskega itd., jezika prevedemo v hrvaški jezik, kar je velika prednost svetovnega spleta in seveda spletnega rječnika.