Kaj je angleški slovar

Category Prevajanje

Pripomoček angleški slovar je nekaj, s čimer si lahko v Sloveniji pomagamo pri prevajanju slovenskih besed v angleški jezik in obratno, ga pa uporabljajo tudi tujci in slovenci pri izletih v tujino.  Tako poznamo spletni angleški slovar, pa tudi klasičnega. Ker je angleščina tako zelo razširjen jezik po svetu, lahko takšne slovarje zasledimo v praktično vsaki državi sveta, kar pomeni, da se slovar angleškega jezika pojavlja v zelo različnih kombinacijah jezikov. To hkrati tudi pomeni, da nam takšni pripomoški velikokrat olajša življenje. Ne potrebujemo namreč vsakič prevajalca, ki bi nam prevedel nekaj besed, saj si v takem primeru pomagamo vedno s slovarjem. To pomeni, da je slovar zelo praktičen pripomoček.