Toplotna črpalka

Toplotna črpalka, energijska revolucija

Category Trgovine

Toplotna črpalka je energijska revolucija.

Revolucija se kaže v izvedbi, stroških in drugih dobrih lastnostih. Če pogledamo nekatere sisteme se zdijo, kot da bi prišli iz drugega planeta. Še do nedavnega smo imeli za ogrevanje vode in prostorov na voljo vsega nekaj možnih načinov. Klasični so predstavljala drva, nekoliko sodobnejši kurilno olje, kasneje plin. Če pogledamo današnji trg, so mnogi od teh sistemov v procesu izumiranja oziroma postajajo vedno bolj nezanimivi za uporabnike. Toplotna črpalka je predvsem izbira vseh, ki investirajo v novo gradnjo ali obnavljajo obstoječ sistem ogrevanja prostorov ali sanitarne vode. Sanitarno vodo in prostore na obstoječi način ogrevajo predvsem še tisti, ki imajo energente, kot so drva, na voljo po ugodni ceni. Kar pomeni, da je njihova računica s takšnim energentom najbolj ugodna. Vendar tudi njih vedno bolj mika toplotna črpalka. Razlog je preprost, sliši pa na ime izkoristek časa. Za ogrevanje na klasičen način z drvmi ni dovolj zgolj vkopi napravo, ampak je potreben proces priprave, kurjenja ter proces čiščenja po kurjenju. Energent je potrebno dodatno pred kurjavo posekat, posušit ter dimenzijsko prilagodit kurilni napravi. Toplotna črpalka večino teh aktivnosti odpravi. Kar praktično pomeni, da se bo oseba, ki ima bodisi lažji dostop do drvi ali se z njimi celo profesionalno ukvarja z njimi, zanimal za alternativo. Ker zahteva toplotna črpalka bistveno manj aktivnosti, bo slednje raje uporabil za svoje profesionalne aktivnosti. In tako dobiček svoje profesionalne aktivnosti usmeril v nov sistem ogrevanja. Toplotna črpalka mu bo omogočala, potrebno ogrevanje prostorov in sanitarne vode, sam pa se bo med tem časom profesionalno ukvarjal s svojimi profesionalnimi dejavnostmi. Izvedbe so lahko od primera do primera različne. Še pred časom je bilo nepisano pravilo, da se izvedbe izbira glede na temperature okolice.

Vendar je v razmeroma kratkem času toplotna črpalka napredovala in omogočila, da to pravilo praktično ne velja več.