Adidas, razlog odločitve

Adidas, razlog odločitve

Category Šport

Razlog odločitve je velikokrat prav Adidas. Nakup je povezan s številnimi pričakovanimi lastnostmi, katere prinaša Adidas. Lastnosti, ki jih nudi Adidas so seveda od primera do primera različne. Izbrane lastnosti so največkrat namenjene točno določenemu namenu, včasih pa so izbrane lastnosti splošne. Različne lastnosti lahko nudi prav znamka Adidas. S tem je omogočeno zadovoljstvo kupca na poseben način. Vsak kupec si bo zaželel lastnosti, ki jih Adidas ponuja. Ter so mu seveda te lastnosti ponujene med številnimi drugimi lastnostmi. Zelo dobrodošlo je, da se lastnosti med seboj primerjajo. Pred tem pa je potrebno vse lastnosti prepoznati kot koristne. Številne lastnosti so manj izkoriščene, zato je njihova smiselnost vprašljiva. V tem primeru, če govorimo o enaki investiciji, je bolje investirati v druge lastnosti, katere bodo bolj koristne. Lahko pa se odločimo za znižanje investicije. Lastnosti so največkrat opisane v spremnem informacijskem materialu. Z njim je kupcu omogočeno, da spozna lastnosti, katre ima, poleg njih pa tudi karakteristike. Tako lastnosti, kot tudi karakteristike so pomembne. Lastnosti dobijo uporabno vrednost s karakteristikami. Zelo dobrodošlo pri tem je, da dobimo dobro predstavo o lastnostih v praksi. Lastnosti v praksi se lahko od navedb v informacijskem materialu razlikujejo. Na lastnosti lahko vplivajo številni dejavniki, ki so lahko bolj ali manj različni od tistih, v času izvedenih meritev na podlagi katerih so podane informacije. Kakšne so razlike, bomo najlažje izvedeli s preizkusom. Ta preizkus je lahko od primera do primera različen. Dobrodošlo je, da ta preizkus kar se da najbolje posnema naše pogoje uporabe v prihodnosti. Ker je od njih odvisno tudi naše zadovoljstvo v času uporabe. Z dobrim ujemanjem lastnosti imamo zgotovljeno pravo sliko uporabnih lastnosti. S takšnim preizkusom in upoštevanjem ugotovljenega v času nakupa praktično ne moremo zgrešiti.

Adidas je dobra izkušnja mnogih, zato tudi njihova tradicionalna izbira ni vprašanje, prej razlog.