Sočelno varjenje

O postopku sočelnega varjenja s pritiskom

Category Delo

Sočelno varjenje s pritiskom je postopek, kjer se uporablja tako imenovana prižema. To je orodje, ki je na eni strani nepremično, na drugi pa se lahko premika po potrebi oz. za potrebo prijema dveh obdelovalcev, ki jih želimo zvariti.

Sočelno varjenje s pritiskom za svojo pravilno delovanje potrebuje bakreno prižemo, tako s premične, kot z nepremične strani. Ti dve prižemi sta hkrati tudi elektrodi, ki izvršita varjenje. Ta postopek varjenja je najbolj primeren za varjenje profilov, palic in žic, ki niso debelejše od 150 mm2. Mesto, kjer se bosta npr. dve žici zvarili, mora biti v naprej skrbno pripravljeno in pravilno nameščeno, saj se oba dela zaradi upora električne energije možno segrejeta in ko dosežeta varilno temperaturo, orodje samo od sebe prekine električni tok in oba varjenca stisne skupaj in ju zvari.

Pri tem nastane žmula ali zvarni venec, ki ga kasneje odstranimo. Orodje do primerne ohladitve zvara ostane stisnjeno in zato pride do res kakovostnega zvara, ki ohrani od 90 – 100 % trdnosti osnovnega materiala, ki smo ga varili. Pred začetkom tega načina varjenja, moramo na obeh npr. žicah ploskvi, ki ju želimo zvariti primerno obdelati. Obe morata namreč biti čim bolj gladki in ravni, da se lahko električna energija z obeh prižem enako porazdeli z obeh strani, saj s tem dosežemo, da je varjenje kakovostno in takšno kot si ga sami želimo. V največ primerih se to varjenje uporablja za varjenje jeklenih členastih verig, lahko pa tudi za varjenje bakra in aluminija ter njunih zlitin.