službena potovanja

Potni nalogi za daljša službena potovanja

Category Delo

Praktično čisto vsako podjetje se prej ali slej sreča s potnimi nalogi, saj je pač potrebno opraviti tudi službene poti, da se lahko svoje izdelke oz. storitve prodaja. Ni namreč več pravilo, da mora ponudnik storitev zgolj čakati v svoji pisarni, če se bo pojavil kakšen kupec, saj čisto vse panoge pač niso takšne. Za delavca, ki se odpravi na službena potovanja, pa morajo biti pripravljeni tudi potni nalogi, saj je treba delavcu plačati za čas, ko ga ni v pisarni in mu tudi povrniti vse stroške, ki so mu nastali neposredno zaradi poti in potni nalogi so za te obračune osnova.

V kolikor je delavec na potovanju v tujini, se zanj plačajo takšne dnevnice, kot veljajo za državo, v katero potuje zaposleni in ravno potni nalogi vključujejo tudi dnevnice. Glede na to, da pa daljša službena potovanja zahtevajo tudi prenočitve, pa je treba seveda tudi za to poskrbeti. Lahko za prenočišče poskrbi delodajalec sam, lahko pa to organizacijo v celoti prepusti zaposlenemu.

Vsekakor pa mora biti zaposleni seznanjen s tem, da v kolikor plača nekaj zaradi službe, je najbolje, da je račun napisan na pravno osebo, saj je najbolje, da imajo potni nalogi takšne priloge, ki se lahko priložijo k obračunu potnega naloga in zagotovo ne bo bojazni, da bi jih inšpektor pri morebitnem pregledu izločil, kar bi na koncu vplivalo na delodajalca, saj bi moral plačati kazen, davek, obresti in morebiti še kaj. Pri takšnih daljših službenih potovanjih pa je zelo dobro za zaposlenega to, da se mu za vse polne dni plačajo tudi polne dnevnice in tudi ostale postavke, ki jih imajo potni nalogi, so posledično višje.