Skladiščno poslovanje je prav tako pomembno kot marketing

V praktično vseh podjetjih ves čas največji del poslovanja usmerjajo na trženje in marketing in ti ljudje, ki prodajajo, so tudi najbolj cenjeni in tudi največji budget se namenja temu področju. Vendar pa je tak pristop popolnoma napačen, še posebej glede budgeta, saj je sicer prodaja res nujno potrebna, ker brez nje podjetje ne bi moralo več obstajati, vendar pa je skladiščno poslovanje prav tako pomembno, pa čeprav se ga velikokrat popolnoma zanemarja. Skladiščno poslovanje je namreč lahko res ogromen strošek, če ni pravilno izvedeno, ampak, če pa se naredi za skladiščno poslovanje optimizacija procesa, pa je vse skupaj bistveno bolje in tudi ceneje že na krajši rok.

 

Se sploh zavedate, koliko nepotrebnih stroškov lahko prinese skladiščno poslovanje, če ni pravilno izvedeno?

Pri delu z zalogo lahko kaj hitro pride do nepotrebnih stroškov. Pa za to niti niso krivi skladiščni delavci, če nimajo ustrezne opreme, se jih pa večinoma vedno krivi za to. Tudi če imajo skladiščniki namreč svojo zalogo pravilno vodeno, pa skladiščno poslovanje ni informacijsko vodeno, to nič ne pomaga, saj bi moralo poslovodstvo točno v vsakem trenutku poznati zalogo. Če se ne naredi za skladiščno poslovanje optimizacija delovnega procesa, potem tako podjetje vsekakor lahko računa na kar nekaj dodatnih stroškov, in bodisi na račun previsoke ali prenizke zaloge in veliko izgubljenega časa z iskanjem artiklov.

Te stroški se lahko gibajo tudi v zelo visokih zneskih, ki so sicer absolutno različni glede na velikost skladišča, relativno pa se lahko gibajo tudi okoli 40 % vseh stroškov v podjetju. Glede na ta odstotek pa je jasno, da se že prepolovitev le – teh izredno pozna in tisto podjetje, ki mu je bil nekdaj skladiščno poslovanje samo strošek in to tolikšen, da se je že zajedal v dobiček, mu po tem, ko se skladiščno poslovanje informacijsko podpre, skladiščno poslovanje kar na enkrat prinaša le še dobiček, tako velika sprememba je to.

Ali evidenca delovnega časa vpliva tudi na obračun plač?

Ste se kdaj vprašali, ali evidenca delovnega časa vpliva tudi na obračun plač? Če ste se, potem boste tukaj našli odgovor ravno na to vprašanje. Kratek odgovor na to vprašanje pa je da, saj evidenca delovnega časa in obračun plač nekako gresta z roko v roki. Na primer. Recimo, da delujemo po starem sistemu in računovodja pride na delo in ni najbolj zbran tisti dan, ko se dela obračun plač. Lahko zagotovimo, da ne bo napravil nobene napake? Verjetno da ne. Pa s tem ni nič narobe, vsi smo ljudje. Ampak, kaj pa lahko mi kot podjetnik naredimo za to, da izboljšamo ta problem? Najboljši odgovor na to vprašanje je to, da vpeljemo avtomatiziran sistem in s tem zmanjšamo ali pa celo čisto preprečimo, da bi do takih napak prišlo.


Tehnologija in evidenca delovnega časa izboljšujeta obračune plač!

Kako pa torej delujejo tovrstni sistemi in kako z njimi koristimo vse možne prednosti, ki so nam ponujene? Kot vemo, je evidenca delovnega časa tista, ki diktira, kakšna bo plača vsakega zaposlenega v določenem podjetju. In če je potem takem evidenca delovnega mesta tista glavna stvar, ki odloča kam gredo zaslužki, potem mora biti naš primarni fokus ravno na tem, da bo evidenca delovnega časa opravljena točno.

S sodobnimi sistemi pa to zagotovimo zelo enostavno, saj vsak zaposleni enostavno ali vtipka svojo šifro, uporabi kartico ali pa mobilno napravo, da se zabeleži evidenca delovnega časa na delovnem mestu. Kar pa vas kot podjetnika morda še bolj zanima, pa je to, da s tem, ko zaposleni zabeleži svoje podatke prihoda in/ali odhoda, programska oprema avtomatsko posreduje vse te podatke računovodskim programom, v katere se vpišejo vsi podatki potrebni za natančen obračun plač. Če pa vas zanima še kaj več o tem, kako delujeta skupaj evidenca delovnega časa računovodski programi za obračun plač, pa si lahko te podrobnosti preberete na: http://www.spica.si/resitve/registracija-delovnega-casa/obracun-plac.

Nov, enostaven obračun plač sedaj tudi za tuje zaposlene

Ali imate podjetje v katerem zaposlujete poleg domačih tudi tuje delavce? Če kaj vemo o birokratskem svetu danes, potem je to to, da ko gre za obračun plač, je vsekakor potrebno imeti železne živce. Še posebej, če imamo podjetje, v katerem je zaposlenih preko sto ljudi, potem nam je jasno, da se vsa časovna beleženja prihodov, odhodov, malic, bolniških in tako dalje, kaj hitro naberejo. Če pa imamo zaposlene tuje delavce,  je pa teh beleženj lahko še toliko več, saj poleg navedenega obstajajo še drugi izredni primeri, s katerimi imajo tuji delavci opravke. Za obračun plač za tujca je potem takem bistveno več enih informacij potrebno obdelati, kar pa jasno nanese na to, da ima za obračun plač računovodja več dela.

 

Sanjarjenje za izboljšan obračun plač za tujca je končno realnost!

Kot omenjeno, je izjemno veliko dodatnih informacij o posameznem zaposlenem, ko se gre za obračun plač. Primeri takih podatkov so na primer davčne informacije od obeh držav, da se tujci izognejo dvojnemu obdavčevanju, potem so na primer tudi reči kot so dnevni prevozi, če se oseba vozi iz oziroma v drugo državo in podjetje to sponzorira. Takih in podobnih podatkov je še več, kar pa je za obračun plač pomembno, pa je to, da z modernim načinom za vodenje teh podatkov vse postane bistveno lažje, saj je za obračun plač potrebno v sistem le vnesti  podatke o našem delavcu, in program praktično poskrbi za ostalo.

Seveda pa sta še vedno potrebna človekova roka in oko, da poskrbimo za točnost podatkov, ko končujemo obračun plač. Kot torej vidimo, ni pravzaprav nobene velike umetnosti ali pa razlike za vodenje evidenc tako domačih kot tujih delavcev, saj je potrebno le nastaviti pravilne podatke, program pa bo naredil ostalo.
Končno imamo torej rešitev za odstranitev glavobolov vseh računovodij, ki so imeli težke naloge slediti in vnašati, preračunavati in šteti ure, nadure, koliko časa je nekdo porabil za prevoz, kakšni so davki itd., saj je avtomatska metoda za obračun plač tu.

Potni nalogi za daljša službena potovanja

Praktično čisto vsako podjetje se prej ali slej sreča s potnimi nalogi, saj je pač potrebno opraviti tudi službene poti, da se lahko svoje izdelke oz. storitve prodaja. Ni namreč več pravilo, da mora ponudnik storitev zgolj čakati v svoji pisarni, če se bo pojavil kakšen kupec, saj čisto vse panoge pač niso takšne. Za delavca, ki se odpravi na službena potovanja, pa morajo biti pripravljeni tudi potni nalogi, saj je treba delavcu plačati za čas, ko ga ni v pisarni in mu tudi povrniti vse stroške, ki so mu nastali neposredno zaradi poti in potni nalogi so za te obračune osnova.

V kolikor je delavec na potovanju v tujini, se zanj plačajo takšne dnevnice, kot veljajo za državo, v katero potuje zaposleni in ravno potni nalogi vključujejo tudi dnevnice. Glede na to, da pa daljša službena potovanja zahtevajo tudi prenočitve, pa je treba seveda tudi za to poskrbeti. Lahko za prenočišče poskrbi delodajalec sam, lahko pa to organizacijo v celoti prepusti zaposlenemu.

Vsekakor pa mora biti zaposleni seznanjen s tem, da v kolikor plača nekaj zaradi službe, je najbolje, da je račun napisan na pravno osebo, saj je najbolje, da imajo potni nalogi takšne priloge, ki se lahko priložijo k obračunu potnega naloga in zagotovo ne bo bojazni, da bi jih inšpektor pri morebitnem pregledu izločil, kar bi na koncu vplivalo na delodajalca, saj bi moral plačati kazen, davek, obresti in morebiti še kaj. Pri takšnih daljših službenih potovanjih pa je zelo dobro za zaposlenega to, da se mu za vse polne dni plačajo tudi polne dnevnice in tudi ostale postavke, ki jih imajo potni nalogi, so posledično višje.